Riola obri un procés per a una consulta ciutadana sobre inversions finançades per la Diputació

Riola obri un procés per a una consulta ciutadana sobre inversions finançades per la Diputació
  • Les idees presentades seran estudiades pels tècnics municipals i després seran sotmeses a votació popular

L’Ajuntament de Riola ha posat en marxa un procediment de participació ciutadana per a les inversions del poble. L’equip de govern es compromet a destinar un mínim de 50.000 euros procedents del Pla Provincial d’Obres i Serveis (PPOS) per a l’exercici 2018 a les inversions proposades i seguidament votades per la majoria dels veïns i les veïnes del poble.

Els veïns poden aportar propostes d’inversió per millorar el poble, com per exemple asfaltat o millora dels carrers del poble, voreres, enllumenat d’algun camí o carrer en particular, construcció d’equipament nou per al poble, entre d’altres.

“En tot cas hauran d’ajustar-se a les bases de la convocatòria que siga aprovada per la Diputació de València vinculades a l’esmentat PPOS, és a dir, el destí o finalitat de la proposta que es formule deurà tindre com a objectiu inversions associades a obres o servicis que siguen de compete’ncia municipal”, recorda l’alcaldessa Judith Capellino (EUPV).

Per a aquesta finalitat es consideren inversions les despeses en què incórreguen, o prevegen, les entitats sol·licitants destinades a la creació d’infraestructures i a la creació o adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels servicis i aquelles altres despeses que tinguen caràcter amortitzable, segons estableixen les bases de l’esmentat pla provincial.

Senzill i ràpid sistema d’aportació d’idees
Qualsevol veí o veïna de Riola té dret a aportar les seues idees o propostes. I podran fer-ho bé presentant-les per registre d’entrada o enviar un missatge per correu electrònica a l’adreça: consultariola@gmail.com .

Des del govern municipal recorden que tots els regidors de l’ajuntament tindran accés a aquest correu per tal d’assegurar la màxima transparència. La recollida de propostes finalitzarà el pròxim 10 de febrer. Totes les idees realitzades per la ciutadania seran tingudes en compte.

Acte seguit, es valoraran i s’elegiran aquelles que passaran a la següent fase, en la qual un grup de tècnics de l´ajuntament seleccionaran aquelles propostes que tècnicament es puguen portar a terme, que es troben dins de les competències locals, que es puguen assumir en tot o en part amb l’assignació que es disposa per a la consulta.

Juntament amb la publicació de les propostes seleccionades es convocarà a tot el poble a una assemblea, que es realitzarà el 10 de març en els baixos de l’ajuntament.

El diumenge 25 de març es realitzarà la votació on els veïns podran seleccionar una opció entre totes les propostes acceptades pels tècnics, que s’inclouran en la papereta. Dos funcionaris de l’ajuntament s’encarregaran que tot el que vote estiga empadronat a Riola i siga major de 16 anys.

A les 20 hores es procedirà de forma pública al recompte dels vots que ha rebut cada proposta. L’equip de Govern es comprometrà a incloure la proposta guanyadora en la subvenció concedida per al PPOS per a l’exercici 2018 tot seguint les dates marcades per la Diputació, conforme a la subvenció atorgada.

Des de l’ajuntament afegeixen que el correu consultariola@gmail.com també està obert per a consultar qualsevol dubte referent a aquesta convocatòria.

O.R.


 

Deixa un comentari

El vostre correu electrònic no es publicarà.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.