L’Ajuntament del Perelló replanteja els salaris dels seus regidors

L’Ajuntament del Perelló replanteja els salaris dels seus regidors

La Junta Veïnal de l’entitat local menor del Perelló, reunida el passat 27 d’octubre en sessió ordinària, ha decidit per majoria dels seus membres, amb l’únic vot en contra del Vocal Juan Botella (PP), redistribuir les retribucions de tots els vocals amb dedicació en la Corporació municipal a fi de donar compliment a la Llei per a la igualtat efectiva entre dones i homes, segons haurien sol·licitat quatre dels set membres de la Corporació local, en un acord sense precedents entre membres de totes les formacions polítiques amb representació en l’Ajuntament.

Encarnación Pavia (Independent), Paco Meseguer (Independent), Amparo Fernández (PSPV-PSOE) i Lucía Gregori (PP) haurien sol·licitat a l’Alcalde de la Corporació una major igualtat i equitat en les retribucions de tots els vocals amb dedicació en un escrit presentat el juliol passat. Fins a l’efectiva aprovació de la redistribució en l’última sessió plenària, que tindrà efectes a partir de desembre, el Vocal de Comerç, Turisme, Promoció Econòmica, Educació i Hisenda, Juan Botella (PP), percebia una retribució anual de 29.400 euros anuals, mentre que les Vocals de Platges, Serveis Municipals, Seguretat Ciutadana, Festes i Benestar Social, Amparo Fernández (PSPV-PSOE), i Cultura, Comunicació i Participació Ciutadana, Joventut, Protocol i Igualtat, Lucía Gregori (PP), percebien anualment pels seus esforços un total de 18.000 euros, a pesar que la seua dedicació horària era equivalent a la de Botella, i que les atribucions delegades en les Vocals Fernández i Gregori s’havien incrementat sensiblement en els últims mesos.

La igualtat entre homes i dones, principi universal recollit en la Constitució espanyola, proscriu les desigualtats per raó de sexe, fent especial èmfasi en la discriminació salarial. “Aquest principi d’igualtat no admet una diferenciació discriminatòria de retribucions salarials entre companys que ostenten de facto una equivalència de càrrecs i dedicació”, sobretot “quan tampoc recauen sobre cap d’ells un altre tipus de responsabilitats” que justifiquen “una retribució considerablement superior d’algun d’ells”, argumenten els Vocals en el seu escrit a l’Alcaldia sol·licitant la convocatòria d’una sessió plenària de caràcter extraordinari per a debatre l’assumpte.

Amb el vot a favor de l’Alcaldia i de tots els Vocals amb excepció de Juan Botella, que ha votat en contra de la redistribució, s’han modificat les compensacions dels tres vocals amb dedicació en l’entitat local menor del Perelló Juan Botella, Amparo Fernández i Lucía Gregori, passant a percebre 24.700 euros, 21.200 i 20.100 euros, respectivament. Aquesta iniciativa no ha suposat cap modificació pressupostària per a dotar de més crèdit la partida destinada a retribucions de càrrecs electes, sinó que “simplement s’ha redistribuït la partida pressupostària existent de forma proporcional entre tots els vocals amb dedicació”, apunten des del Consistori.

“No hi ha excusa perquè tenint una càrrega de treball semblant existisca tal disparitat salarial entre els Vocals”. Les Vocals de la Junta Veïnal Fernández i Gregori han passat a exercir noves funcions, que l’Alcaldia ha anat delegant en elles per a la seua gestió. Serveis i Cultura eren titularitat de Botella però des de l’any passat han passat a ser encapçalades per Fernández i Gregori, respectivament, entre altres matèries que han passat a ser responsabilitat de les vocals.

La solució adoptada finalment en la sessió Plenària va ser proposada per l’Alcaldia com una solució intermèdia entre el sol·licitat pels vocals i la contraproposta de Botella, a fi d’evitar enfrontaments entre el seu equip de Govern. No obstant açò, la proposta es va trobar amb el rebuig de Botella, la retribució del qual s’ha vist reduïda en 4.700 euros. La seua contraproposta inicial plantejava així mateix únicament l’increment salarial de la Vocal Amparo Fernández en 24.000 euros anuals, idea que va ser ràpidament desestimada per la mateixa Vocal.

Els Vocals Meseguer, Pavia, Fernández i Gregori van acceptar finalment la proposta de l’Alcaldia, encara que esperaven que s’aprovara per unanimitat. “L’Alcaldia ho ha proposat com una solució raonable a un problema que portava tractant de solucionar-se des de finals de juliol, quan es va sol·licitar la redistribució”, manifesta un dels Vocals. “El servei públic és una devoció, i com tal s’ha de considerar, no obstant açò sóc conscient de l’esforç diari que dediquen a aquest ajuntament, uns esforços que han de ser compensats”, afirma l’Alcalde.

Ajuntament del Perelló


Deixa un comentari

El vostre correu electrònic no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.