L’Ajuntament d’Almussafes subvenciona despeses escolars dels almussafrenys que estudien fora

L’Ajuntament d’Almussafes subvenciona despeses escolars dels almussafrenys que estudien fora
  • El termini per a la presentació de les sol·licituds relatives al curs 2016-2017 i la corresponent justificació conclourà el pròxim dijous 5 d’octubre

Els alumnes d’Almussafes d’educació infantil, primària, secundària i de formació professional bàsica que estudien en centres situats fora de la localitat ja poden presentar les seues sol·licituds per a accedir a les ajudes convocades per la Regidoria d’Educació de l’Ajuntament del municipi per l’adquisició de llibres i material didàctic utilitzats durant el curs 2016-2017.

Aquestes subvencions, que substitueixen a les quals el consistori concedia anteriorment als estudiants matriculats fora de la població, naixen amb l’objectiu de complementar l’abast del programa Xarxa Llibres de la Generalitat Valenciana, per la qual cosa només col·laboraran al finançament d’aquells recursos d’aprenentatge no inclosos en la citada iniciativa de la Conselleria d’Educació.

“Hem demostrat durant els nostres dos primers anys al capdavant del govern municipal que l’educació és un dels pilars centrals de la nostra estratègia per a Almussafes i amb aquesta convocatòria seguim per aquest camí, avançant en la igualtat d’oportunitats i facilitant a les famílies el pagament de les despeses derivades de l’escolarització dels menors”, afirma el regidor d’Educació, Pau Bosch.

Les sol·licituds, que podran presentar-se fins al pròxim dijous 5 d’octubre en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament o en els registres auxiliars de cultura i esports, hauran d’anar acompanyades per les factures originals que demostren l’adquisició de llibres, quadernets, projectes educatius o lectures i per un certificat del centre educatiu de la matrícula de l’alumne, indicant el curs. A més, haurà d’adjuntar-se un document bancari on consten les dades del compte i el titular de la mateixa i, en casos de separació o divorci, original i còpia de la sentència o del conveni regulador.

9.300 euros de pressupost
La dotació pressupostària màxima destinada a aquestes convocatòries és de 9.300 euros, dels quals 5.000 es dedicaran a Infantil i Primària i els restants 4.300 als estudiants d’Educació Secundària Obligatòria. En infantil se subvencionaran llibres, projectes educatius i lectures i la quantia individual serà de 90 euros. En 1r i 2r de Primària les ajudes es destinaran a quaderns, workbooks, música, plàstica i material escolar amb aportacions de 30 euros per cada sol·licitant.

En el cas de 3r, 4t, 5é i 6é s’acceptaran factures per aquests mateixos conceptes, però amb quanties de 45 euros. Els alumnes de secundària rebran 85 euros per persona. En el cas de no haver-hi suficient consignació, les bases assenyalen que “es distribuirà la quantitat disponible equitativament i de forma proporcional al resultat obtingut per la valoració objectiva realitzada inicialment”.

La subvenció, les quanties econòmiques de la qual se situen al nivell de les concedides als alumnes empadronats en la localitat que assisteixen a centres educatius situats en el municipi, és compatible amb la percepció d’altres subvencions o ajudes públiques o privades, sempre que la totalitat de les subvencions concedides al beneficiari no superen el cost de l’activitat global subvencionada.

Ajuntament d’Almussafes


 

Deixa un comentari

El vostre correu electrònic no es publicarà.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.