Dos anys d’experiència per accedir a la borsa de treball de maquinistes agrícoles de Sueca

Dos anys d’experiència per accedir a la borsa de treball de maquinistes agrícoles de Sueca
  • La durada mínima del contracte serà de tres mesos i en tot cas supeditada sempre a les necessitats del servei

El Consell Agrari Municipal de Sueca ha convocat un concurs-oposició per crear una borsa de treball de maquinistes conductors de primera per a la realització de treballs temporals propis de la categoria, emmarcada en el grup C, subgrup C2, i pertanyent a l’Escala d’Administració Especial, per a la cobertura de possibles necessitats del servei.

Els beneficiaris seran contractats en règim laboral, o nomenats funcionaris interins de forma rotatòria segons les necessitats del servei. Els requisits que han de complir els aspirants a la borsa seran: tenir nacionalitat espanyola o estar incurs en alguns dels supòsits prevists en l’article 57 de la Llei 7/2007, de 13 d’abril; tenir complits els 16 anys i no excedir en l’edat màxima de jubilació forçosa; estar en possessió del títol de Graduat Escolar o Equivalent, títol de l’ESO, o tenir el títol de Formació Professional de primer grau; a més, estar en possessió del carnet de conduir classe C, i també tindran que acreditar dos anys d’experiència en el control de la maquinaria agrícola o d’obra pública i civil, i tenir el carnet d’aptitud professional (CAP).

Salvador Campillo, president del Consell Agrari de Sueca i regidor d’Agricultura ha apuntat que “després d’un temps considerable ja era necessari obrir una nova borsa de treball per actualitzar el llistat de candidats i donar una oportunitat a totes aquelles persones que vulguen concursar per incorporar-se” i ha continuat constatant la necessitat de personal en l’ens agrari.

La durada mínima del contracte serà de tres mesos i en tot cas supeditada sempre a les necessitats del servei. Si la durada del contracte és inferior als tres mesos, quan siga necessari es tornaria a contractar a la mateixa persona.

Amb tot, també podran ser admeses les persones amb minusvalidesa en igualtat de condicions amb els altres aspirants, sempre que esta no impedisca el normal compliment de les funcions per les quals es contracta.

Per altra banda, els aspirants tindran que passar la fase d’oposició que constarà d’un examen tipus test, una prova pràctica que serà  proposada lliurement pel tribunal i que consistirà en acreditar la pràctica i aptitud necessària en el control de qualsevol maquinària que habitualment utilitza el Servei de Camins del Consell Agrari i per últim una entrevista. I, en quant, a la part del concurs, es puntuarà per mèrits.

El termini de vigència de la borsa serà de dos anys, a menys que per causes justificades a càrrec de l’ens públic, siga prorrogada la seua vigència.

Tota la informació, les bases i la instància, es podrà trobar i descarregar a la pàgina web de l’Ajuntament de Sueca, en la secció d’ocupació i formació. Els interessats podran presentar la documentació requerida degudament complimentada en el Registre General d’Entrada del Consell Agrari 8C/ Cullera, nº 15) fins el pròxim divendres 24 de febrer.

Ajuntament de Sueca


 

Deixa un comentari

El vostre correu electrònic no es publicarà.

Aquest lloc utilitza Akismet per reduir els comentaris brossa. Apreneu com es processen les dades dels comentaris.