L’Ajuntament de Sueca decomissà la garantia de la UEC-11 de manera irregular

L’Ajuntament de Sueca decomissà la garantia de la UEC-11 de manera irregular
  • El TSJ parla de “situació jurídica individualitzada” i de “la devolució de l’import de l’aval de 113.928,48 euros confiscat per l’Ajuntament de Sueca, més els interessos i despeses bancàries”

L’Ajuntament de Sueca va desposseir de manera irregular 113.928,48 euros de la garantia dipositada per l’empresa urbanitzadora del Programa d’Actuació Integrada (PAI) UEC-11 (sector ubicat entre la plaça del Portal, Camí vell de Cullera i avinguda Ciutat de Pamplona).

Així ho reconeix el Tribunal Superior de Justícia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que ha revocat la sentència del Jutjat del Contenciós-Administratiu número 2 de València en el recurs presentat per l’empresa constructora. En primera instància, el Jutjat del Contenciós-Administratiu número 2 de València havia donat la raó a l’ajuntament en juliol del 2012.

Ara, fa poques setmanes, la Sala Segona del Contenciós-Administratiu del TSJ, ha revocat l’esmentada sentència i ha estimat el recurs presentat per l’empresa. Reconeix com a “situació jurídica individualitzada, el dret de l’actora a la devolució de l’import de l’aval de 113.928,48 euros confiscat per l’Ajuntament de Sueca, més els interessos i despeses bancàries”.

El Consistori va retirar la condició d’agent urbanitzador a l’empresa Ribalge SL en el Ple de 3 de juny de 2010, executà l’aval i va assumir la gestió directa de les obres. Poc després, l’alcalde i regidor d’Urbanisme, Joan Baldoví, va desestimar el recurs presentat per la mercantil.

I el Ple de 2 de setembre ratificà aquesta resolució. Tots dos acords plenaris van ser adoptats per unanimitat. El TSJ declara “nul de ple dret els actes esmentats”.

En aquell moment quedava poc per a acabar del PAI. “Dos o tres setmanes”, segons va dir Joan Baldoví en el Ple de setembre. L’empresa havia al·legat en el seu moment que el retard acumulat per a la finalització de les obres fou degut als problemes causats per falta de fluid elèctric. De fet, per aquesta raó, l’ajuntament no podia concedir llicències d’habitabilitat a una finca acabada d’edificar.


En aquell moment quedava poc per a acabar del PAI; “dos o tres setmanes”, segons va dir Joan Baldoví en el Ple de setembre

La sentència del TSJ, que no es ferma i contra la qual ha recorregut l’ajuntament, obre la porta a una demanda contra el Consistori suecà que podria quintuplicar els aproximadament 150.000 euros que ara li reconeix al constructor.

El tribunal apel·la a la falta d’un dictamen en la resolució de la condició d’agent urbanitzador: “El que s’ha exposat posa de manifest que segons la normativa que resultava d’aplicació la resolució de l’adjudicació requeria ‘previ’ dictamen del Consell Superior d’Urbanisme, que com que no estava constituït en aquest moment, havia de sol·licitar al conseller competent en matèria d’urbanisme, pel que no havent-se complert el tràmit essencial, adoptant-se l’acord de resolució de la condició d’urbanitzador sense el previ dictamen preceptiu, ha de concloure que en els actes impugnats concorre la causa de nul·litat de ple dret prevista en l’article 62.1.e) LRJAPyPAC en haver-se omés un tràmit essencial del procediment”, expressa el tribunal alhora que parla de “reiterada jurisprudència de la Sala 3a del Tribunal Suprem”.

RBi


 

Deixa un comentari

El vostre correu electrònic no es publicarà.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.