AVA-ASAJA i UPA-PV demanen a la UE que prorrogue l’ús de l’herbicida glifosat

  • Recorden a les autoritats comunitàries que els principals organismes científics han avalat amb els seus informes que el glifosat compleix tots els criteris de seguretat

L’Associació Valenciana d’Agricultors (AVA-ASAJA) i la Unió de Xicotets Agricultors (UPA-PV) reclamen a la Comissió Europea que prorrogue l’ús de l’herbicida més emprat en el món –el glifosat– per un període d’altres 15 anys, que és el temps màxim que estableix la legislació actual abans de procedir a una nova revisió i anàlisi de les substàncies actives que s’empren en l’agricultura per a seguir permetent el seu maneig i aplicació per part dels agricultors.

La petició d’ambdues organitzacions agràries es dirigeix concretament al Standing Committe on Plants, Animals, Food and Feed (SCoPAFF), l’organisme depenent de la Comissió Europea que té l’última paraula en aquest tipus de decisions i la intenció de les quals, d’acord amb les informacions a les quals ha tingut accés el sector, és limitar a només 10 anys l’autorització del glifosat en lloc de renovar el seu ús durant aqueix període màxim de 15 anys que contempla la llei.

En aquest sentit, AVA-ASAJA i la UPA-PV recorden a la SCoPAFF que els principals organismes científics de la Unió Europea (UE), açò és, l’Autoritat Europea de Seguretat Alimentària (EFSA) i l’Agència Europea de Substàncies i Preparats Químics (TIRA) ja han avalat amb els seus informes que el glifosat compleix tots i cadascun dels criteris de seguretat i idoneïtat que són preceptius en aquests casos i han suggerit per açò la conveniència de prorrogar la seua ocupació durant altres 15 anys.

A més, entitats de caràcter científic de països tan acreditats com Estats Units, Canadà, Japó, Austràlia o Nova Zelanda han descartat igualment la suposada perillositat d’aquest herbicida i per açò el sector agrari sol·licita a les autoritats comunitàries que es basen en la ciència a l’hora d’emetre el seu pronunciament i no es deixen influir per les virulentes campanyes contra el glifosat que han dut a terme determinats grups ecologistes, unes campanyes la falsedat de les quals i inconsistència ha quedat palesa i de sobres demostrada per les últimes evidències científiques sobre aquest tema.

Actitud sorprenent de la COAG de la Comunitat Valenciana
Al fil precisament d’aquesta última qüestió cal assenyalar que resulta sorprenent com poc l’actitud exhibida per l’organització agrària COAG de la Comunitat Valenciana en adherir-se a un manifest contra l’ús del glifosat. La posició de la COAG xoca frontalment amb la de la resta d’entitats del sector i el seu alineament amb certes tesis radicals i acientífiques que atempten contra l’interès general del sector resulta difícil d’entendre.

I és que són moltes i molt poderoses les raons que recolzen la petició de prorrogar durant el màxim període de temps permès per la llei l’ocupació del referit herbicida, ja que no en va el glifosat és l’herbicida més utilitzat en la lluita contra les males herbes sense que es dispose a data d’avui de cap alternativa mínimament solvent. En conseqüència, l’esmentada substància és un aliat insubstituïble per als agricultors i una eina fonamental per a acabar amb la mala herba, impedir l’erosió del sòl i reduir les emissions de gasos d’efecte hivernacle.

A més, també cal tenir en compte que qualsevol limitació en el maneig del glifosat per part de la Comissió Europea deixaria als agricultors comunitaris en una posició de clar desavantatge competitiu respecte als productors d’altres zones del món on la seua ocupació sí està autoritzat, amb l’inconvenient afegit que després d’usar la substància en qüestió vendran les seues produccions a Europa.

AVA-ASAJA


Deixa un comentari

El vostre correu electrònic no es publicarà.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.